Psihijatrija 

+387 36 770 303

Psihijatrija

dr. sc. Marko Martinac, dr. med., spec. psihijatar

               Radi jedan dan u tjednu.

               Kontakt broj: 036/771-897