OBAVIJEST O ŠTRAJKU DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE 

+387 36 770 303

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u Domu zdravlja „Rama“ u ponedjeljak, 21.10.2019. stupa u štrajk. Štrajk je najavljen unatrag 10 dana jer je pri isplati plaće za 9. mjesec prekršen KU potpisan u lipnju prošle godine.

Ostali djelatnici u domu zdravlja obavljat će svoje redovite poslove.

Tijekom štrajka doktori medicine i stomatologije su dužni pružiti usluge pacijentima u sljedećim situacijama.

POSLOVI KOJI SE NE MOGU PREKIDATI ZA VRIJEME ŠTRAJKA

Za vrijeme štrajka obavljat će se poslovi po službama:

Služba Hitne medicinske pomoći – radi kontinuirano.

Ostale Ambulante primat će pacijente sa sljedećim stanjima:

 • sa akutnim stanjem koja zahtijevaju hitan prijem i intervenciju:
 • infarct miokarda, ac.zatajivanje srca, maligni poremećaji srca, hipertenzivna kriza
 • plućni edem i ac.respiratorna insuficijencija pluća, tromboembolija, status astmatikus
 • gastrointestinalna krvarenja
 • sve povrede glave i vrata – kome
 • abdomen, ac.thoraks, krvarenja (vanjska i unutarnja)
 • frakture kostiju, luksacije zglobova, ac.gnojna oboljenja zglobova
 • infektivne – febrilne bolesti, konvulzije, djeca sa znacima afekcije CNS-a
 • povrede oka ac.glaukom, nagli gubitak vida, strana tijela u oku
 • povrede uha, akutne nagluhosti
 • CVI, akutne glavobolje, teži oblici Vertiginoznog sindroma
 • Anafilaktičke reakcije i svi teži oblici alergijskih reakcija
 • Krvarenja u trudnoći, eklampsija, povrede genitalnih organa
 • psihoze i psihoze sa znacima suicidnosti.
 • Onkološki pacijenti
 • Propisivanje redovne terapije pacijentima sa kroničnim oboljenjima bez prisustva pacijenata (sestra samo zaprimi poziv od strane pacijenta i pripremi zdravstveni karton za ispisivanje terapije).
 • Bolovanja koja su u toku po procjeni liječnika obiteljske medicine, kao i bolovanje preko 42 dana upućivati na lječničku komisiju i bolovanje vođena od I stupnja liječničke komisije minimizirati rad prilagođen štrajku.
 • Cjepljenje djece se obavlja kontinuirano.