Dom zdravlja Rama u postupku certifikacije timova obiteljske medicine 

+387 36 770 303

U četvrtak 19.09., u okviru pripremnih radnji za obavljanje postupka certifikacije timova obiteljske medicine, gospođa Melka Mercvajler prof., i Doc. Dr. Vera Kerleta Tuzović, predstavnice Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), posjetile su Dom zdravlja Rama i održale edukaciju za predstavnike TOM koji ulaze u taj proces.

Direktorica Doma zdravlja, dr. Mara Anđelić spec.ped., dočekala je predstavnike AKAZ-a u pratnji kooridinatorice za kvalitet g.-đe Ivke Curić dipl.iur., i zaželjela im uspješan rad. Već ranije uspostavljeni kontakt i suradnja sa AKAZ-om osnova je za očekivanje dobrih rezultata u narednom periodu te ishođenje certifikacije za TOM ovog doma zdravlja.

Prisutni zaposlenici DZ Rama, imali su priliku na ovoj edukaciji dobiti informacije o AKAZ-u i načinu rada, odnosno ovlaštenjima u vezi provedbe postupaka certifikacije i akreditacije, kao i podatke o standardima sigurnosti i kvaliteta, i samoocjeni.

Predavanje je održano kao jezgroviti prikaz obaveza i odgovornosti zaposlenika uključenih u postupak certifikacije kako bi se relevantni radni kadar proaktivno uključio u rad od samog početka. Ovakav pristup ima za svrhu postizanje maksimalnog učinka u najkraćem periodu i što skorije ishođenje certifikata o sigurnosti.

www.akaz.ba