OBAVIJEST ZA SVE KORISNIKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U DOMU ZDRAVLJA „RAMA“ 

+387 36 770 303

OBAVIJEST ZA SVE KORISNIKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U DOMU ZDRAVLJA „RAMA“

Poštovani sugrađani,

u skladu s dobrom epidemiološkom situacijom i popuštanjem mjera, postepeno se normalizira rad zdravstvenih ustanova na području HNŽ-a, pa i našeg doma zdravlja.

Zahvaljujemo svima na dosadašnjem pridržavanju mjera zaštite zahvaljujući čemu imamo ovako dobre rezultate. Normalizacijom rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite  (obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija) sa radom otpočinju i ambulante konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite. Stomatološke ambulante će raditi hitne slučajeve te ostale usluge u skladu s važećim naredbama. Kako bi i dalje održali postojeću situaciju i bili spremni za eventualnu pojavu zaraženih poduzet ćemo odgovarajuće mjere zaštite za pacijente i djelatnike doma zdravlja, a u skladu s Naputkom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a.

Molimo Vas da se pridržavate sljedećih naputaka:

 • Pacijent telefonskim putem kontaktira svog obiteljskog liječnika ili medicinsku sestru te po potrebi dogovara termin za posjetu obiteljskom liječniku.
 • Za propisivanje kronične terapije dovoljno je kontaktirati svog liječnika ili sestru u ambulanti obiteljske medicine koji će propisati potrebne lijekove.
 • Za konzultativno-specijalistički pregled u domu zdravlja potrebno je kontaktirati medicinsku sestru te dogovoriti termin za pregled. Samo pacijenti koji imaju termin biti će primljeni na pregled.
 • Pacijenti će biti naručivani s određenim razmakom kako bi se izbjeglo zadržavanje velikog broja ljudi na jednom mjestu.
 • Pacijenti bi trebali na pregled dolaziti sami, izuzev kad je riječ o djeci ili starijim osobama koji zbog svog stanja zahtijevaju pratnju.
 • Na ulazu u zdravstvenu ustanovu osoblje će vršiti trijažu pacijenata pri čemu će se uzeti epidemiološku anamneza, mjeriti tjelesna temperatura, dezinficirati ruke.
 • Nošenje maske na ustima i nosu je obvezno.
 • U čekaonicama se mora poštivati socijalna distanca od 2 metra.
 • U svim čekaonicama biti će punktovi s dezinfekcijskim sredstvom, a po potrebi će netko od djelatnika biti na raspolaganju pacijentima kako bi se izbjeglo stvaranje gužve na pojedinim punktovima.
 • Pacijenti s povišenom temperaturom i simptomima od strane dišnih puteva će i dalje biti pregledana u trijažnom šatoru te po potrebi testirana na COVID-19 infekciju.
 • Nakon pregleda potrebno je obaviti dezinfekciju prostorija i opreme te provjetriti prostor.
 • U slučaju potrebe upućivanja na specijalističko-konzultativne i dijagnostičke pretrage u SKB Mostar, liječnik odnosno medicinska sestra kontaktira nadležnu bolničku službu te obavještava pacijenta o terminu pregleda.

S obzirom da je za provođenje svih navedenih mjera potrebno nešto više vremena, molimo pacijente za strpljenje pri čekanju pregleda i pridržavanju svog termina pregleda.

Telefonski brojevi:

Ambulante obiteljske medicine         771-897, 771-890

Pedijatrija                                         771-881, 771-890

Ginekologija                                     771-882

Interna medicina                              771-898

ORL                                                 771-889

Radilogija                                         771-894

Stomatologija                                   771-888, 771-887, 771-885

Psihijatrija                                        771-897

Oftalmologija                                    771-890

Ortopedija                                        771-894

Pulmolog                                          036/336-005

Fizikalna medicina i rehabilitacija 770-130

Psiholog                                            063/040-216

Zahvaljujemo se svima na razumijevanju i suradnji.