Laboratorijska dijagnostika 

+387 36 770 303

Laboratorijska dijagnostika

              Ivana Galić, lab.teh. 

              Kata Perić, lab.teh. 

              Ana Petričević, lab.teh. 

              Mara Vukoja, lab.teh. 

              Marica Meštrović, lab.teh. 

Kontakt telefon: 036/771-886  

 Pretrage se vrše svakim radnim danom.

- Vađenje krvi svaki radni dan 8:00 - 10:00 sati.

- Vađenje krvi i slanje za Mostar ponedjeljkom

Uređaji u Laboratoriju Doma zdravlja Rama

- HEMATOLOGIJA - 

- BIOKEMIJA -

- KOAGULACIJA -