NASLOVNICA 

+387 36 770 303

 

U ponedjeljak, 15.12.2014. godine,Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/ kantona  otpočeti će distribuciju premije osiguranja (markice) za 2015. godinu. Cijena premije osiguranja, kao i ranijih godina, je 20 KM po osiguraniku, a vrijeme predviđeno za redovitu distribuciju premija osiguranja (markica) je dva i pol mjeseca, odnosno od 15.12.2014. do 28.02.2015. godine.

Od ponedjeljka (24.11.2014. godine) u primjenu se uvodi nova funkcionalnost Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS). Novom funkcionalnošću IZIS-a uvelike se pojednostavljuje i olakšava izbor i promjena izabranog liječnika obiteljske/ opće medicine svim osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K.

 

Dom zdravlja „Rama“ je zdravstvena ustanova koja skrbi o zdravstvenom stanju cjelokupnog stanovništva općine Prozor-Rama. Primarna zdravstvena zaštita predstavlja temelj zdravstvenog sustava u federaciji BiH. Strateško opredjeljenje je da se oko 80% svih zahtjeva za zdravstvenom zaštitom treba zadovoljiti na primarnom te tako smanjiti upućivanje na više i skuplje nivoe zaštite. Prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena zaštita na primarnom nivou obuhvaća obiteljsku medicinu, zdravstvenu zaštitu djece, djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici, higijensko-epidemiološku zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, zaštitu reproduktivnog zdravlja žena, zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja, fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju, zubozdravstvenu  zaštitu, laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa te ljekarničku djelatnost.