Oftalmološka zdravstvena zaštita 

+387 36 770 303

Oftalmološka zdravstvena zaštita

Jozo Ivančević, dr. med. spec. oftamolog

Radi jedan dan u tjednu.

Kontak osoba: Ivka Jelić, med. teh.

Tel: 036/771-890