INTERVJU: Edita Černy Obrdalj o ulozi liječnika obiteljske medicine u sustavu zdravstva 

+387 36 770 303

Jedan od strateških ciljeva Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K i dio Strategije za provedbu reforme iz oblasti zdravstva za područje HNŽ/K za razdoblje 2017-2020. godine je razvoj primarne zdravstvene zaštite s posebnim naglaskon na razvoj obiteljske medicine. Važnost obiteljske medicine ogleda se u činjenici da liječnik obiteljske medicine pruža primarnu i kontinuiranu zaštitu pojedincu, obitelji i društvenoj zajednici, neovisno o dobi, spolu i zdravstvenim potrebama. Često je riječ o zbrinjavanju tijekom čitavog života (od rođenja do smrti), u brojnim epizodama bolesti i tijekom dugih razdoblja. Upravo je takav kontinuitet skrbi glavna karakteristika brige o pacijentu u ordinaciji liječnika obiteljske medicine. Za kontinuitet skrbi karakteristično je ostvarivanje dugotrajnog osobnog kontakta između liječnika i pacijenta.

Koliko je važna uloga liječnika obiteljske medicine doznali smo u razgovoru sa specijalistom obiteljske medicine, prof. dr. sc. prim. Editom Černy Obrdalj dr. med.
Tko je liječnik obiteljske medicine?
- Liječnik obiteljske medicine je doktor medicine koji je završio četvorogodišnju specijalizaciju iz obiteljske medicine. U domovima zdravlja u kojima nema dovoljnog broja specijalista, obiteljsku medicinu provode i liječnici koji su nakon fakulteta završili jednogodišnju dodatnu izobrazbu iz obiteljske medicine (PAT). Obiteljski liječnik je tijekom studija i specijalizacije educiran za rješavanje zdravstvenih problema svih dobnih skupina, počev od novrođenačke do treće životne dobi. U našoj zemlji, obiteljski liječnik radi pri domu zdravlja u timu obiteljske medicine, gdje uz liječnika rade jedna ili dvije medicinske sestre sa završenom edukacijom iz obiteljske medicine. Jedna medicinska sestra se bavi patronažom, a druga je vezana za ambulanti rad. Međutim, u većini timova sestre podjednako obavljaju i ambulantni i terenski rad za koji su educirane. Obiteljski liječnik skrbi o pacijentima registriranim u svom timu. Svaki pacijent, točnije članovi obitelji, svojevoljno biraju tim i vlastoručno potpisuju prijavni obrazac. Za malodobnu djecu potpisuju roditelji ili staratelji. Najidealniji način registracije je da se u jednom timu registrira cijela obitelj. Tada liječnik ima potpun uvid u zdravstveni status obitelji, što olakšava prevenciju, rano otkrivanje bolesti i njeno liječenje.
Specifičnosti rada u obiteljskoj medicni?
- Obiteljski liječnik i obiteljska medicinska sestra skrbe o pacijentu od rane životne dobi do duboke starosti. Oni prate cijelu obitelj, što znači da osim zdravstvene, poznaju i socijalnu situaciju u obitelji. To u mnogome olakšava dijagnostiku i liječenje pojedinih stanja, a važno je i u otkrivanju faktora rizika za pojedine bolesti. Na što se točno misli? Primjerice, u obitelji u kojoj  je kod oca dijagnosticiran rak debelog crijeva, ne samo da je potrebno pružiti zdravstvenu skrb oboljelom ocu, nego ranije započeti preventivne preglede na karcinom debalog crijeva kod njegovih srodnika. Ostalim članovima obitelji, koji su uz oboljelu osobu, liječnik i medicinska sestra pružaju psihološku podršku i savjete o načinima i izvorima pomoći u novonastoloj situaciji. 
Kako izabrati liječnika, odnosno tim obiteljske medicine?
- Pacijenti koji nemaju izabranog liječnika, trebaju na web stranici Zavoda, u područnom uredu ZZO-a ili pripradajućem domu zdravlja potražiti popis slobodnih liječnika. Najbolje je izabrati liječnika, točnije tim, čija je ordinacija geografski najbliža i čije radno vrijeme najbolje odgovara pacijentu, a onda se rukovoditi ostalim dodatnim faktorima (izobrazba članova tima, akreditiranost tima, opremljenost i opterećenost ambulante i sl). Većina domova zdravlja ima razgranatu mrežu ambulanti obiteljske medicine, tako da je pacijentu zdravstvena zaštita vrlo dostupna, može se reći, gotovo na „kućnome pragu“.  Organizacija rada u obiteljskoj medicini?
- Rad u obiteljskoj medicini je organiziran kao ambulantni rad u jednoj ili dvije smjene, ovisno o unutarnjoj organizaciji ustanove. U okviru radnog vremena, većina vremena je rezervirana za ambulantni rad s pacijentima, dio za kućne posjete, a dio za administrativne poslove. U većini ambulanti postoje dani kada se uzima krv za analizu na licu mjesta. Pacijenti trebaju naručiti termin posjete telefonom ili osobno na prijemnom pultu, a ukoliko dođe do izostanka, potrebno je otkazati svoju rezervaciju. Prilikom naručivanja, medicinskoj sestri je potrebno ukratko objasniti razlog dolaska, kako bi mogla pronaći adekvatan termin. Ukoliko je potrebno propisati već korištenu (kroničnu) terapiju, izdati uputnicu za redoviti kontrolni pregled ili je potrebna administrativna usluga (npr. izvod iz zdravstvenog kartona), usluga se može naručiti i završiti bez osobnog dolaska pacijenta. Izuzetno je važno sve rezultate pretraga i specijalističkih pregleda, a napose otpusnia pisma iz bolnice donijeti na uvid, a  fotokopiju ostaviti u ambulantii. Tako će daljnje postupanje liječnika moći biti u skladu s medicinskom doktrinom,  a medicinska dokumentacija u zdravstvenom kartonu će biti potpuna. 
Termini za teško akutno oboljele ili pacijente u akutnom pogoršanju?
- Pacijenti čije se zdravstveno stanje trenutno loše ili je u pogoršanju mogu doći bez zakazanog termina i bit će primljeni prema trijažnom postupku. Ukoliko se zdravstveno stanje pacijenta akutno pogoršalo u vrijeme kada njegov obiteljski liječnik ne radi, potrebno se javiti u zamjensku ambulantu koju je imenivao dom zdravlja ili ako se radi o vremenu izvan rada obiteljskih liječnika, potrebno se javiti u službu hitne pomoći. Za pacijente koji su u životnoj ugroženosti (prestanak disanja, gušenje, trovanje, gubitak svijesti, nesreće i sl.) potrebno je pozvati slubu hitne pomoći.
Organizacija kućnih posjeta?
- Kućne posjete se obavljaju teško oboljelim, kroničnim teško pokretnim i nepokretnim pacijentima, rodiljama, dojiljama ili maloj djeci. Kućne posjete se obavljaju i drugim korisnicima čije stanje iziskuje socijalnu procjenu kod kuće. Kućne posjete se obavljaju prema tjednom i mjesečnom rasporedu tima.
Promjena obiteljskog liječnika/tima obiteljske medicine?
- Svaki pacijent može nakon isteka godine dana od dana izbora/ promjene liječnika, a uz obrazloženje i ranije, promijeniti obiteljskog liječnika. Liječnik također može zatražiti ispis pacijenta iz njegova tima. Način i uvjeti promjene/ispisa, regulirani su Pravilnikom ZZO HNŽ. 
Kako prvladati nejasnoće i dobiti informacije vezane za rad tima obiteljske medicine?
- Sve nejasnoće i pitanja pacijent može postaviti medicinskoj sestri telefonom ili izravno u ambulanti. Ukoliko je potrebna konzultacija lijčnika, medicinska sestra će zakazati telefonsku ili osobnu konzultaciju s liječnikom. U ambulantama je u svakodnevom radu, često teško osigurati apsolutnu privatnost pacijenta, točnije razgovor i medicinske procedure, često su u prisustvu treće osobe. Ukoliko pacijent želi razgovarati bez prisustva treće osobe, točnije u „četiri oka“, zahtjev će svakako biti ispoštovan i omogućen. Obiteljski liječnik je otvoren za sve vrste savjeta zdravstvene prirode, rješavanja zdravstvenih problema, kao i socijalnih problema u obitelji i izvan nje. Najbolji način za dobru i uspješnu suradnju liječnika i pacijenta je odnos ispunjen obostranim povjerenjem i uvažavanjem.

Izvor: www.zzo.ba