Projektni tim za razvoj IZIS-a usuglasio nove pogodnosti za osiguranike 

+387 36 770 303

 

Aktivnosti projektnog tima za razvoj Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) nastavljene su u pravcu uvođenja novih funkcionalnosti koje imaju za cilj olakšati korištenje zdravstvene zaštite osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K.

 

 

Novina koja se počinje primjenjivati 02.10.2014. godine od posebnog je značaja za Zavod za javno zdravstvo HNŽ/ K, a odnosi se na elektronska statistička izvješća. Dosadašnjom praksom Zavod za javno zdravstvo HNŽ/ K raspolagao je podacima starim i po nekoliko mjeseci što je predstavljalo ozbiljnu prepreku u pravovremenom poduzimanju potrebnih mjera u oblasti javnog zdravstva.

Uvođenjem elektronskih statističkih izvješća Zavod za javno zdravstvo HNŽ/ K će imati pristup svim potrebnim informacijama u realnom vremenu, odnosno Zavodu za javno zdravstvo sve potrebne informacije biti će dostupne na tjednoj razini.

Druga novina koja će prvenstveno biti od koristi osiguranicima, a potom i zdravstvenim djelatnicima je elektronska prijava kod izabranog liječnika obiteljske medicine. Uvođenjem ove funkcionalnosti znatno se skraćuje put i olakšava izbor obiteljskog liječnika. Umjesto dosadašnje prakse kada je Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K zaprimao sve izjave osiguranika o izboru obiteljskog liječnika i iste unosio u bazu podataka, novim pristupom biti će dovoljno da osiguranik popunjeni obrazac o izboru liječnika preda medicinskoj sestri koja će odmah isti unijeti u aplikaciju IZIS–a i time, za osiguranika, cijeli proces registracije biti će završen.

Ove novine posebno su pozdravili članovi projektnog tima iz domova zdravlja ističući kako na ovaj način Zavod zaista ide u pravcu kvalitetnijeg pružanja usluga i većeg zadovoljstva prvenstveno osiguranika a potom i zdravstvenih djelatnika. 

         zzo.ba