NASLOVNICA 

+387 36 770 303

Sukladno članku 22. Zakona o Zdravstvenom osiguranju F BiH djeca osiguranika zdravstvenog osiguranja, nakon navršene 15. godine života, mogu biti  zdravstveno osigurana preko svojih roditelja/ staratelja do kraja redovitog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života.

Danas je završen, dvodnevni, polugodišnji menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K.

Menadžmentu je nazočilo više od 80 posto djelatnika Zavoda s ciljem analize poslovanja u proteklom dijelu godine te poslova koje Zavod mora uraditi uzimajući u obzir sve eventualne prijetnje i izazove koji mogu utjecati na realizaciju istih.

Sastanak menadžmenta otvorio je direktor, Rade Bošnjak, istaknuvši kako dostupni pokazatelji govore o dobrom obavljanju poslova i zadaća povjerenih Zavodu.

U direkciji Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K u Mostaru Upravno vijeće Zavoda održalo je 22. redovitu sjednicu na kojoj je nazočilo sedam od devet članova vijeća.

Na održanoj sjednici, između ostalih materijala, članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za period 01.01.-31.03.2015. godine te Izvješće potrošnji lijekova, liječenju izvan Županije i privremenoj spriječenosti za rad preko 42 dana također za period 01.01.-31.03.2015. godine.

Kad čovjek ima zdravstvene tegobe, briga mu se konstantno provlači kroz misli i nalazi se u svojevrsnom grču. Nakon liječnikove upute na obavljanje pretraga u laboratoriju, napeto iščekuje nalaze, a kad oni napokon stignu, ustanovi kako ništa ne razumije.
Osim referentnih vrijednosti o kojima smo već pisali, često zbunjuju i kratice kojima ne znamo smisao. To jesu stručni izrazi, ali korisno je da i laici znaju njihovo značenje. Na taj način će lakše shvatiti koja vrsta pretraga je obavljena u laboratoriju i koji je značaj dobivenih rezultata mjerenja.