NASLOVNICA 

+387 36 770 303

 

Dom zdravlja „Rama“ je zdravstvena ustanova koja skrbi o zdravstvenom stanju cjelokupnog stanovništva općine Prozor-Rama. Primarna zdravstvena zaštita predstavlja temelj zdravstvenog sustava u federaciji BiH. Strateško opredjeljenje je da se oko 80% svih zahtjeva za zdravstvenom zaštitom treba zadovoljiti na primarnom te tako smanjiti upućivanje na više i skuplje nivoe zaštite. Prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena zaštita na primarnom nivou obuhvaća obiteljsku medicinu, zdravstvenu zaštitu djece, djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici, higijensko-epidemiološku zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, zaštitu reproduktivnog zdravlja žena, zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja, fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju, zubozdravstvenu  zaštitu, laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa te ljekarničku djelatnost.