Obavijest za učenike srednjih škola i redovite studente, osiguranike ZZO-a HNŽ/ K 

+387 36 770 303

Sukladno članku 22. Zakona o Zdravstvenom osiguranju F BiH djeca osiguranika zdravstvenog osiguranja nakon 15. godine života, mogu biti zdravstveno osigurana preko svojih roditelja/ staratelja ako su na redovitom školovanja, a najduže do navršene 26. godine života.

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K poziva sve redovite učenike i studente, osiguranike Zavoda, da tijekom mjeseca rujna i listopada dostave Potvrdu o redovitom školovanju za školsku/ akademsku 2016./ 2017. godinu najbližem Područnom uredu ZZO-a HNŽ/ K (područni ured Zavoda u mjestu prebivališta osiguranika). Potvrdu o redovitom školovanju izdaje ustanova (srednja škola i li fakultet) u kojoj se dijete školuje.

- Učenici srednjih škola, osiguranici ZZO – a HNŽ/K Potvrdu o redovitom školovanju  obavezni su dostaviti područnom uredu Zavoda do 15.10.2016. godine.

- Studenti, osiguranici ZZO –a HNŽ/K, Potvrdu o redovitom školovanju obavezni su dostaviti područnom uredu Zavoda dostaviti do 30.10.2016. godine.

U slučaju nedostavljanja tražene potvrde, u navedenom roku, osigurane osobe (učenici/ studenti) neće moći koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja na teret sredstava Zavoda sve do dostavljanja iste.

Radno vrijeme područnih ureda Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K je od 7,30 do 16,00 sati svakim radnim danom (ponedjeljak – petak).