Rad druge smjene Doma zdravlja Rama za deveti mjesec 2016 godine 

+387 36 770 303

 

Raspored rada druge smjene

01.09 i 02.09.2016

Ivka Babić, dr.med. spec. obiteljske medicine

 

Od 05.09 do 09.09.20167

Marko Barešić, dr.med. spec. pedijatar

 

Od 12.09 do 16.09.2016 

Mara Anđelić, dr.med. spec. pedijatar

Anita Dolić, dr.med.

 

Od 19.09 do 23.09.2016

Ana Marija Grbeš, dr.med.

Božana Biloš, dr.med.

 

Od 26.09 do 30.09.2016

Marko Barešić, dr.med. spec. pedijatar

Krešimir Burić, dr.med.

 

Liječnici specijalisti ginekologije, ORL i interne medicine rade drugu smjenu jedan dan u tjednu.

Mario Budimir, dr.med. spec. ginekolog radi svaki utorak u mjesecu.

Anto Jeličić, dr.med. spec. ORL (uho, grlo, nos) radi svake srijede u mjesecu.

Ante Markešić, dr.med. spec. interne medicine radi svaki četvrtak u mjesecu.