Obavijest o liječničkom pregledu djece za upis u prvi razred osnovne škole 

+387 36 770 303

Liječnički pregled djece za upis u prvi razred osnovni škola obavit će se po sljedećem rasporedu:

 

OŠ "Ivan Mažuranić" Gračac, 24. travnja 2018. godine u 10:00 h.

Liječnik Ana Marija Grbeš, dr. med.

 

OŠ fra Jeronim Vladić, Ripci, 09. svibnja. 2018. godine u 13:00 h.

                      PŠ Orašac, u 09:00 h

                      PŠ Rumboci, u 11:00 h

Liječnik Mara Anđelić, dr. med. spec. pedijatar

 

OŠ "Alija Isaković", Prozor, 15. svibnja 2018. godine u 11:00 h.

Liječnik Anto Jeličić, dr. med. spec ORL

 

OŠ Marka Marulić, Prozor, 16. svibnja 2018. godine u 11:00 h

Liječnik Mara Anđelić, dr. med. spec. pedijatar

Liječnik Ana Marija Grbeš, dr. med.