Obavijest za učenike i studente koji nisu dostavili potvrde o redovitom školovanju 

+387 36 770 303

Sukladno članku 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH djeca s navršenih 15 godina života,a najkasnije do navršene 26. godine života mogu biti zdravstveno osigurana preko svojih roditelja/ staratelja, koji su zdravstveno osigurani, samo ako su na redovitom školovanju.

Kako bi ostvarili zdravstvenu zaštitu preko svojih roditelja/staratelja redoviti učenici i studenti trebaju najbližem područnom uredu Zavoda (područni ured Zavoda u mjestu prebivališta osiguranika) dostaviti Potvrdu o redovitom školovanju za školsku/ akademsku 2017./2018. godinu. Potvrdu izdaje ustanova (srednja škola ili fakultet) u kojoj se dijete školuje.

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K poziva sve redovite učenike i studente- osiguranike, koji to nisu već učinili, da najkasnije do kraja mjeseca listopada Zavodu dostave Potvrdu o redovitom školovanju za školsku/ akademsku 2017./2018. godinu.

U slučaju nedostavljanja tražene potvrde u navedenom roku osigurane osobe (redoviti učenici/ studenti) neće moći koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja na teret sredstava Zavoda sve do dostavljanja iste.

Redoviti studenti iz HNŽ/ K koji su navršili 26 godina, a najduže do navršene 30. godine života, mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava ZZO-a HNŽ/ K osobnim uplaćivanjem zdravstvenog osiguranja u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno. Postupak ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje pokreću pisanim zahtjevom koji predaju u područni ured Zavoda prema mjestu prebivališta. Pored zahtjeva, područnom uredu Zavoda, trebaju dostaviti originalnu  ili ovjerenu presliku potvrde o prebivalištu iz CIPS-a i potvrdu o redovitom studiranju za tekuću akademsku godinu.

Radno vrijeme područnih ureda Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K je od 7.30 do 15.30 sati svakim radnim danom (ponedjeljak – petak).

www.zzo.ba